Opvang vluchtelingen in Dongen, Gilze en Rijen

 

Momenteel vluchten veel inwoners uit Oekraïne naar een veilige plaats. En dit aantal neemt iedere dag toe. Een deel van deze vluchtelingen komt naar Nederland.

We zien in onze gemeenten hartverwarmende reacties binnenkomen van inwoners die zich willen inzetten voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het toont onze gastvrijheid en betrokkenheid. Daar zijn we enorm trots op! Zoveel als kan geven we hier als gemeente mee vervolg aan.

Bijvoorbeeld door het organiseren van opvang. In de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, waar Dongen en Gilze en Rijen onderdeel van uitmaken, worden er op zeer korte termijn 1.000 opvangplekken gecreëerd door de 24 gemeenten in deze regio, daarna zullen nog eens 1.000 plekken gecreëerd worden.

De gemeente Dongen brengt hiervoor de opvangmogelijkheden in kaart. Op dit moment biedt de gemeente Dongen op meerdere plekken opvang aan, o.a. bij locatie Dongepark van Mijzo en Glorieux. In Gilze en Rijen vindt opvang o.a. plaats op vakantiepark  Capfun in Molenschot.

 

Met de opbrengst van onze wijnactie hopen we een mooi bedrag ter beschikking te kunnen stellen aan de diverse lokale initiatieven met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.